| | Sitemap | EN | MK
Dita botërore e pronësisë industriale - 26 prilli

Me rastin e Ditës botërore të pronësisë industriale, Enti shtetëror për pronësi industriale në Shkup më 26 dhe 27 prill të vitit 2012 në bashkëpunim me Organizatën botërore për pronësi industriale mbajti seminarin me temë: “MARRËVESHJA PËR TË DREJTËN E PATENTËS DHE MARRËVESHJA E SINGAPORIT PËR TË DREJTËN E MARKËS TREGTARE”.

Në këtë seminar morën pjesë përfaqësuesit e të drejtave të pronësisë industriale dhe të punësuarit nga Enti shtetëror për pronësi industriale të cilët punojnë në njohjen e të drejtës së patentës dhe markës tregtare.30.04.2012