| | Sitemap | EN | MK
Dita e Pronësisë intelektuale 26 Prill 2013

Në drejtim të afirmimit të drejtave të pronësisë intelektuale, duke theksuar rolin e tyre të rëndësishëm në zhvillimin dhe integrimin e shkencës moderne dhe kulturës në një vendosjen e vlerave globale dhe forcimin dhe promovimin e vetëdijes për mbrojtjen e të drejtave, Enti shtetëror i Pronësisë Industriale që shënon më 26 prill Dita Botërore e Pronësisë Intelektuale:

Mesazhi i drejtorit gjeneral Francis Gurry

Tema e këtij viti është Kreativiteti – Gjenerata e ardhshme.

Kreativiteti është e përbashkët për të gjithë njerëzimin.

Pa marrë parasysh se kush jemi, ku jetojmë, në çfarë rrethanash gjendemi, ne të gjithë kemi kapacitet për të krijuar. Dhe pikërisht kjo krijimtari e njeriut dhe inovacionet është meritë për përmirësimin e cilësisë së jetës në çdo fushë: shëndetin tonë, transportin tonë, komunikacionin tonë, argëtimet tona. Qëllimi i pronësisë intelektuale është të përmirësojë kushtet që promovojnë kapacitetete krijuese dhe inovative që të lulëzojnë në mbarë botën.

Në 30 vitet e fundit krejtësisht është ndryshuar mënyra se si njerëzit shprehin kreativitetin. Njerëzit sot krijojë në mënyrë më emocionuese se kurrë. Shikojmë përmbajtje shpërthzese që i krijojnë përdoruesit dhe një numër i madh i njerëzve janë të lidhur si për shembull, përmes platformave për turma-ndihmuese (crowd-sourcing) dhe platformave të hapura për inovacione - për të marrë pjesë në krijime kolektive. Një bashkëpunim i tillë hap perspektiva të reja për njerëzimin.

Çfarë do të sjellë gjenerata e ardhshme?

Edhe pse është vështirë për të parashikuar të ardhmen, ne në fakt e dim se shpejtësia e ndryshimeve është rritur për arsye të gjeneratave të reja.
Tani para nesh shohim një plejadë të teknologjive të reja me potencial për të të ndryshuar rrënjësisht mënyrën tonë të jetësës.
Ndryshimet po ndodhin shumë shpejtë. Gjenerata e ardhshme do të mbërrijë nesër.

Zhvillimi që vijon në shkencat natyrore mund të ndryshojë jetët tona. Teknologjia e Informatike, biologjia molekulare mjekësia rigjeneruese, dhe madje siç është teknologjia 3D e printimit dhe bashkohen në dhe rreth shkencave natyrore për të gjeneruar potencial të jashtëzakonshëm.

Në Ditën Botërore të Pronësisë Intelektuale ne i inkurajojmë njerëzit të mendojnë në lidhje me rolin e pronës intelektuale në botën tonë që po ndryshon. Unë besojë se ka një gjeni të caktuar në pronën intelektuale. Ajo krijon një nxitje të veçantë për të investuar në hulumtim dhe zhvillim, në inovacione dhe kreativitete kulturore dhe krijimtarisë.

Si do të bëni atë? Duke krijuar një mekanizëm për blerjen, shitjen dhe ndarjen e qasjes në përfitimet e inovacionit dhe kreativitetit kulturor. Sfida jonë është për të siguruar se kushtet për një qasje të tillë janë të drejtë dhe të balancuar, në mënyrë që përfitimet janë të përhapura gjerësisht dhe kështu do të nxisë realisht në mënyrë dinamike, shoqëri globale kreative në të cilat brezi i ardhshëm do të lulëzojë.

Të rinjtë kanë kapacitet të ëndërrojnë në mënyrë që të tejkalojnë kapacitetin e gjeneratave më të moshuara. Ata janë e ardhmja. Porosia ime për gjeneratat e ardhshme të Ditës Botërore të Pronësisë Intelektuale është të vazhdojë të krijojë, të shpik dhe të vazhdojë të mendojnë rreth asaj se si pronësia intelektuale do të arrijë rolin e saj në udhëheqjen e shoqërisë në të ardhmen me kreativitet dhe inovacion.26.04.2013