| | Sitemap | EN | MK
26 Prilli - Dita e Pronësisë Intelektuale

Me rastin e 26 Prillit - Ditës së Pronësisë Intelektuale, përfaqësues të Entit Shtetëror për Pronësi Industriale morën pjesë në panel diskutimin, me temë "Mbrojtja e pronës intelektuale në epokën digjitale", organizuar nga ESHPI-ja, Europe dhe House Strumica së bashku me Fakultetin Juridik në Universitetin “Goce” Dellçev” Shtip.

Panelin e hapi Prof. Dr. Ollga Koshevaliska, Dekane e Fakultetit Juridik, e cila foli për fillimet dhe zhvillimin e pronësisë intelektuale në kuadër të Fakultetit Juridik si dhe për të gjitha aktivitetet e tjera të organizuara prej tyre.

Pjesëmarrësit e panelit diskutuan ndryshimet midis pronësisë intelektuale dhe asaj industriale, krahasimin midis të drejtave të patentës në sistemet e mbrojtjes evropiane dhe amerikane, rëndësinë e mbrojtjes si dhe përfitimet e mbrojtjes së një shpikjeje me patentë. Diskutimi më tej diskutoi procedurën e mbrojtjes së markës tregtare si dhe avantazhet dhe përfitimet e paraqitjes ndërkombëtare të një aplikimi për markën tregtare dhe mbrojtjen e saj.

Theks i veçantë u vu në kuptimin dhe vërtetimin e markave të njohura në vendet evropiane dhe në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Në përfundim u theksua nevoja e bashkëpunimit të mëtutjeshëm të Entit Shtetëror për Pronësi Industriale me Fakultetin Juridik të Universitetit "Goce Dellçev" në Shtip me qëllim të ngritjes së vetëdijes dhe nevojës për pronësi intelektuale, si dhe promovimit dhe njohjes më të madhe të saj me përfitimet e mbrojtjes së tij.

Nga ana e ESHPI-së, Ali Asani dhe Dalila Jarmova morën pjesë si panelist dhe Sonja Zmejkoska dhe Margarita Mirçeska Desovska si pjesëmarrëse në panel diskutimin.25.04.2023


Foto galeria