| | Sitemap | EN | MK
Seanca e parë e Trupit Koordinues për Pronësi Intelektuale (TKPI) është mbajtur në vitin 2023

Më 31 janar 2023 është mbajtur seanca e parë e Trupit Koordinues për Pronësi Intelektuale.

Në seancë u diskutua për aktivitetet aktuale dhe të ardhshme të organit. Janë shqyrtuar raportet e reja të dorëzuara në TKPI për shkeljen e të drejtave të markës tregtare për shkak të përdorimit të paautorizuar dhe imitimit nga palët e treta.

Udhëheqësi i TKPI i njoftoi anëtarët për përmbajtjen e Informacionit për veprimet e kryera të koordinuara dhe aktivitetet tjera për vitin 2022, të cilat sipas Rregullores së punës së TKPI-së duhet t'i dorëzohen Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut. Po ashtu, u ranë dakord për aktivitetet që duhet të përfshihen në Planin e Veprimit të TKPI për vitin 2023 për ngritjen e vetëdijes publike lidhur me kuptimin e të drejtave të pronësisë intelektuale dhe pasojat që do të ndodhin në rast të shkeljes së tyre, si dhe për numrin e aktiviteteve dhe dinamikën. për të vepruar në veprime të koordinuara.31.01.2023