| | Sitemap | EN | MK
Aktivitete në lidhje me aksione të koordinuara të TKPI

Trupi Koordinues për Pronësi Intelektuale në bashkëpunim me Institucionet tjera kompetente, palë të interesuara në këtë fushë, më datë 27.05.2022, kanë kryer aksione të koordinuara ndaj 10 persona juridikë. Në të cilat aksione janë vërejtur disa shkelje të së drejtës së pronësisë industriale: Gjithsej 47 (5 palë pumë, 6 palë puma, 30 palë hullohopka dhe 6 palë sandale të ngjashme me markën Tomy).

Janë shqiptuar gjoba nga Inspektorati Shtetëror i Tregut dhe Drejtoria e të Ardhurave Publike. Aksionet e koordinuara janë realizuar në rrethinën e Shkupit.27.05.2022