| | Sitemap | EN | MK
Memorandum bashkëpunimi me Odën Ekonomike të Maqedonisë Veri-Perendimore

Drejtori i Entit Shtetëror për Pronësi Industriale, z. Ibush Jusufi dhe Drejtori ekzekutiv, I Odës Ekonomike për Maqedoninë Veri-Perendimore, z. Drilon Iseni duke konsideruar rëndësinë e pronësië industrialе për zhvillimin e ekonomisë, promovimin e inovacionit dhe shkëmbimin e teknologjisë në hapësirat e ESHPI-së nënshkruan sot memorandum bashkëpunimi.

Qëllimi I këtij memorandumi është ngritja e zhvillimit të mëtejshëm të bashkëpunimit në fushën e të drejtave të pronësisë industriale,  I cili ka për synim përmirsimin e mbrojtjes adekuate së të drejtave të pronësisë industriale dhë për të mundësuar shfrytëzimin efektiv (eksploatimin) të tyre.

Ky bashkëpunim ka për synim për të forcuar sistemet e pronësisë industriale ekzistuese, duke krijuar një mekanizëm për të patur shkëmbim të rregullt të informacionit dhe për  të ndërmarrë së bashku trajnime dhe aktivitete të tjera bashkëpunuese.21.04.2022


Foto galeria