| | Sitemap | EN | MK
Projektstrategjia Nacionale për pronësi intelektuale 2022-2026

Në kuadër të Projektit "Mbështetja e Entit Shtetëror të pronësisë industriale"Nr.SIEA2-167,e finansuar nëpërmjet ,"Kontratës me Komusionin Evropian"Nr.SIEA-2018-1183,është përgatitur një Projekt për Strategji Nacionale për pronësi intelektuale 2022-2026.

Projektstrategjinë Nacionale mund ta gjeni në këtë link. Komentet e juaja i presim deri më 28/04/2022.

Personat që mund ti kontaktoni për pranimin e komenteve tuaja:

- Simco Simjanovski, Udhëheqës i Sektorit për marka tregtare, disenjo industriale dhe tregues gjeografik, email: simcos@ippo.gov.mk

- Elizabeta Simonovska, Ndihmës udhëheqëse e Sektorit për marka tregtare, disenjo industriale dhe tregues gjeografik, email: elizabeta.simonovska@ippo.gov.mk .13.04.2022