| | Sitemap | EN | MK
U mbajt provimi profesional për përfaqësuesit

Në datat 16 dhe 17 mars në ambientet e ESHPI-së është mbajtur Provimi për Përfaqësues, ku kandidatët që i janë nënshtruar pjesës me shkrim dhe me gojë të provimit profesional do të marrin licencë nga Enti Shtetëror i Pronësisë Industriale.

Përfaqësimi është një hallkë kyçe për institucionin tonë. Përfaqësuesit janë bashkëpunëtorët tanë më të mirë dhe këshilluesit profesional më të mirë. Dhe për këtë fakt ne do të jemi gjithmonë ofruesi i shërbimit të tyre.18.03.2022


Foto galeria