| | Sitemap | EN | MK
Lajmërim: databaza për kërkim të markave tregtare dhe dizajneve industriale nuk është e azhuruar

Përdorues të nderuar, 

Ju informojmë që për probleme teknike me IT sistemet e brenshmë, shërmbimi për azhurimin e bazave për kërkim të markave tregtare dhe dizajneve industriale nuk funksionon, andaj që nga nëntori i vitit 2021 bazat nuk janë të azhuruara. 

Problemi i mësipërm ka afektuar edhe azhurimin e bazave ndërkombëtare siç janë TMview dhe DESIGNview

Mirëpo bazat ndërkombëtare të Organizatës ndërkmobëtare të pronësisë intelektuale Global Brand dhe Global Design nuë janë të afktuara nga ky problem, për këtë arsye ju lutemi që përkohësisht të përdorni këto dy  baza edhe pse të dhënat e publikuara janë të limituara. 

Gjithashtu, baza për kërkim të patentave dhe shërbimeve të ndërlidhura siç ështe Federated Patent Register nuk janë afektuara. 

Për zgjidhjen e problemit të mësipërm ekipi jonë i IT-së punon për të rikthyer shërmbimet në funksion. 

Ju faleminderit për durimin dhe mirëkuptimin tuaj. 

 11.02.2022