| | Sitemap | EN | MK
Vizita në kompani për mbrojtje më të madhe të të drejtave të pronësisë industriale

Drejtori i Entit Shtetëror për Pronësi  Industriale, Goran Gerasimovski, sot pati një takim pune me Antoni Peshev - Drejtor Ekzekutiv i Odës Ekonomike të RMV-së.

Në takim u diskutua për organizimin e vizitave individuale në kompanitë anëtare të dhomës, me qëllim të ndërgjegjësimit për përfitimet e mbrojtjes së të drejtave të pronësisë industriale. Në të njëjtën kohë, përmes këtyre aktiviteteve, kompanitë do të mësojnë për rolin e mbrojtjes në promovimin e bizneseve të tyre, si dhe procedurën e mbrojtjes, për të cilën ESHPI ofron mbështetjen e duhur.

Për më tepër, ekspertët e pronësisë industriale do të shpjegojnë se si bazat e të dhënave elektronike ndërkombëtare të EPO, WIPO dhe EUIPO mund të përdoren për të ndjekur trendet globale në inovacion dhe teknologjitë e reja në të gjithë botën.

Vizitat do të kryhen në secilën kompani individualisht dhe janë në përputhje të plotë me masat mbrojtëse kundër KOVID-19.15.09.2021


Foto galeria