| | Sitemap | EN | MK
U mbajt seanca e 4 -të i Trupit Koordinues për Pronësinë Intelektuale

Më 16.07.2021, u mbajt seanca e 4 -të e Trupit Koordinues për Pronësinë Intelektuale në ambientet e Zyrës Shtetërore të Pronësisë Industriale.
Në seancë u diskutuan disa pika:


1. Raport në lidhje me komponentin (1) të Projektit "Mbështetje për Zyrën Shtetërore të Pronësisë Industriale" me numrin e referencës SIEA - 2018-1183, në pjesën mbi kompetencat e KTIS


2. Denoncimet e pranuara në KTIS, shqyrtimi dhe ndermarrja e veprimeve.


- Gjithashtu u diskutua qe në muajt e ardhshëm të ndërmeren aktivitete të shtuara, me qëllim të mbrohen të drejtat e pronarëve në fushën e pronësisë intelektuale.16.07.2021


Foto galeria