| | Sitemap | EN | MK
Këshilli I 167-të Administrativ i EPO-s

Sot marrim pjesë në Këshillin e 167-të Administrativ të organizuar nga EPO me shtetet anëtare në rrjet. Takimi prezantoi punën për vitin 2020 me progresin e iniciativave dhe zgjidhjeve të ndryshme në mënyrë që të sigurojë përmbushjen dhe kapërcimin e sfidave që vijnë nga KOVID pandemia dhe arriti rezultate të shkëlqyera në rrethana të vështira.29.06.2021


Foto galeria