| | Sitemap | EN | MK
Takim konsultativ me palët e CEFTA-s për një projekt të mundshëm të EUF-së

Republika e Maqedonisë së Veriut morri pjesë në takimin konsultues me vendet e CEFTAs mbi një tentativë inkurajuese të një projekti të financuar nga BE në fushën e pronësisë intelektuale, duke përfshirë dhe vendet  e Ballkanit Perëndimor.

Objektivi kryesor i këtij projekti është të kontribuojë në një integrim rajonal të të drejtave të pronësisë intelektuale, si pjesë e integrimit rajonal ekonomik, duke lehtësuar tregtinë ndër-rajonale në mallra dhe shërbime midis vendeve të CEFTAs dhe tregtinë me Vendet e Bashkimit Europian për një ekonomi më të qëndrueshme.

Projekti do të fillojë zbatimin e tij në vitin 2023.17.06.2021


Foto galeria