| | Sitemap | EN | MK
U mbajt seance e 3-të e Trupit Koordinues për Pronësi Intelektuale

Më 28.05.2021, u mbajt seance e 3-të e Trupit Koordinues për Pronësi Intelektuale në lokacionin e Entit Shtetëror për Pronësi Industriale.

Sesioni u përqëndrua në Projektin e financuar nga BE: Mbështetje për Zyrën Shtetërore të Pronësisë Industriale (përgatitja e një Strategjie të Pronësisë Intelektuale) dhe hapi një diskutim mbi të në fushën e kompetencave të Trupit Koordinues.

Gjithashtu u shqyrtuan dhe u diskutua për denoncimet e adresuara deri tek Trupi Koordinues dhe Inspektorati Shtetëror i Tregut.28.05.2021


Foto galeria