| | Sitemap | EN | MK
26 Prilli Dita Botërore e Pronësisë Intelektuale

Sot, më 26 Prill, Enti Shtetërorë i Pronësisë Industriale shënon Ditën Botërore të Pronësisë Intelektuale. Duke pasur parasysh kushtet e shkaktuara nga pandemia me KOVID-19, këtë vit ne e shënojmë atë pa një paraqitje publike.

Enti Shtetërorë i Pronësisë Industriale, duke respektuar të gjitha protokollet shëndetësore, tradicionalisht dorëzoi çmimin "Patenta e Vitit për vitin 2020", dhe nga lista e ngushtë u zgjodh shpikja e Dimitrija Andjelkov nga Kavadarci, i cili me ekipin e tij shpiku një "Makineri të Frymëmarrjes".

Si pjesë e çmimit "Patenta e vitit për vitin 2020" iu dha inovatorëve Boris Neskovski, për shpikjen "Shkop inteligjent për lundrimin e të verbërve" dhe Dragan Jovanov për inovacionin "Agrofit tonik për sklerozën e shumëfishtë".

Këtë vit, Dita e Pronësisë Intelektuale, organizata konceptuale e së cilës është në krye të Organizatës Botërore të Pronës Intelektuale, festohet nën shenjën "IP dhe NVM - Transmetimi i ideve tuaja në treg".

Enti Shtetërorë i Pronësisë Industriale, perms patentimit të atyre ideve dhe prodhimeve mundëson një pozicion më të sigurt në treg dhe forcon konkurrencën e ndërmarrjeve, natyrisht, duke rritur vlerën e tregut të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme dhe duke rritur mundësitë e fitimit.

Në këtë drejtim, Enti Shtetërorë i Pronësisë Industriale ka deklaruar vazhdimisht se ndërmarrjet e vogla dhe të mesme duhet të vlerësojnë pronësinë intelektuale dhe ta trajtojnë atë si kapital. Sipas përvojës së mëparshme, vlera e pronësisë intelektuale dhe potenciali i saj për të rritur vlerën e ndërmarrjes dhe për të bërë më shumë fitim ishte nënvlerësuar nga ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Prandaj, angazhimet tona janë në pjesën e forcimit të vetëdijes publike dhe duke theksuar se pavarësisht nëse është një ndërmarrje e vogël apo e mesme, ideja nga e cila filloi aktiviteti duhet të mbrohet.

Ne si Ent Shtetërorë i Pronësisë Industriale edhe në të ardhmen do t’i mbështesim, inkurajojmë dhe ndihmojmë të gjithë ata që duan të mbrojnë produktin ose idenë e tyre. Njëkohësisht, ne vazhdojmë të forcojmë bashkëpunimin institucional, përmes së cilës mbrojmë të drejtat e pronësisë intelektuale.26.04.2021


Foto galeria