| | Sitemap | EN | MK
U mbajt seanca e 2-të e Trupit Koordinues për Pronësi Intelektuale

Më 27 Prill 2021, u mbajt seanca e 2-të e Trupit Koordinues për Pronësinë Intelektuale përmes video konferencës, përmes platformës Microsoft Times.

Seanca u drejtua nga udhëheqësi i TKPI - Ushtrues i Detyrës Zëvendës Drejtori i Entit Shtetëror për Pronësi Industriale, Blerim Idrizi.

Në seancë u miratua rregullorja e re e punës dhe programi i ri operativ. Gjithashtu u diskutuan dhe u shqyrtuan denoncimet e paraqitura në Trupin Koordinues dhe Inspektoratin Shtetëror të Tregut gjatë muajit të kaluar.28.04.2021


Foto galeria