| | Sitemap | EN | MK
U mbajt seanca e parë e Trupit Koordinues për Pronësinë Intelektuale për vitin 2021

Seanca e parë e Trupit Koordinues për Pronësinë Intelektuale me përbërjen e re u mbajt më 25.03.2021 në ambientet e Entit Shtetëror për Pronësi Industriale.

Takimi u thirr dhe u kryesua nga kreu i ri i TKPI-së - Ushtrues i Detyrës Zëvendës Drejtori i ESHPI-së, Blerim Idrizi.

Në seancë u shqyrtua dhe u miratua Rregullorja e re e punes dhe Programa operative si dhe u shqyrtuan denoncimet te paradhtruara deri te TKPI per shkeljen e te drejtave nga pronesia intelektuale.25.03.2021


Foto galeria