| | Sitemap | EN | MK
U mbajt provimi profesional për përfaqësuesit

Sot në Fakultetin e Drejtësisë, kandidatët për përfaqësues e kaluan pjesën me shkrim dhe me gojë të provimit profesional, me të cilin u duhet të marrin licencë nga Enti Shtetëror për Pronësi Industriale.
Përfaqësuesit kanë një rol të rëndësishëm në mbrojtjen e të drejtave të pronësisë industriale. Ata kanë njohuri të veçanta, nivel të lartë arsimor dhe veçanërisht njohuri të së drejtës vendase, të huaj dhe ndërkombëtare. Roli i tyre është veçanërisht i rëndësishëm në kryerjen e procedurave për mbrojtjen e të drejtave të pronësisë industriale para gjykatave.
Në të ardhmen, ESHPI me ndihmën e tyre do të zgjidhë problemet dhe do të përmirësojë kushtet për mbrojtjen e të drejtave të pronësisë intelektuale dhe industriale.02.03.2021


Foto galeria