| | Sitemap | EN | MK
Takim pune me Drejtorin e Agjencisë për Tërheqjen e Investimeve të Huaja

Sot, Goran Gerasimovski, Drejtori i Entit Shtetëror për Pronësi Industriale u takua me Drejtorin e Agjencisë për Tërheqjen e Investimeve të Huaja, Dejan Pavleski.  Në takim u diskutua mbi mbrojtjen e të drejtave të pronësisë industriale si një nga faktorët më të rëndësishëm që kompanitë marrin parasysh nëse duan të investojnë në një vend të huaj.

Duke pasur parasysh që kompanitë ndërkombëtare analizojnë në detaje rregulloret dhe kushtet për të investuar në një vend. Në këtë drejtim, në strategjinë e tyre të eksportit, kompanitë duhet të përfshijnë pronësinë industriale, e cila rrit konkurrencën e ndërmarrjes në tregjet e eksportit.

Kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme për kompanitë vendase me potencial eksporti, sepse mbrojtja e pronësisë industriale është një nga elementët më të rëndësishëm për funksionimin e suksesshëm të tregut të vetëm evropian.

Mbrojtja e pronësisë industriale, markës suaj tregtare ose dizajnit industrial mundëson një pozicion të favorshëm në treg dhe klientë lojal për produktet dhe shërbimet e tyre në tregjet e huaja.

Statistikisht, vendet me sisteme të forta për mbrojtjen e të drejtave të pronësisë industriale tërheqin më shumë investime të huaja krahasuar me vendet pa rregullore ekzistuese të mbrojtjes.

Republika e Maqedonisë së Veriut në këtë fushë është e harmonizuar me standardet ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të pronësisë industriale, duke siguruar mbrojtje efektive ligjore për ndërmarrjet që veprojnë në vend.18.01.2021


Foto galeria