| | Sitemap | EN | MK
U mbajt Komiteti I 88-të për mbështetje teknike dhe operacionale i EPO-s

Drejtori i ESHPI-së Goran Gerasimovski morri pjesë në Komitetin për mbështetje teknike dhe operacionale të EPO-s, i cili u mbajt dje dhe sot.

Në 4 vitet e ardhshme, 7 projekte në fushën e IT-së do të zbatohen, si pjesë e përparësive strategjike të Organizatës Evropiane të Patentave.

Ne i sjellim shërbimet më afër inovatorëve. Ne jemi duke punuar në thjeshtimin dhe digjitalizimin e proceseve të Entit Shtetërorër për Pronësi Industriale.06.11.2020


Foto galeria