| | Sitemap | EN | MK
ESHPI në vebinar të OBPI: Pronësia Intelektuale dhe Inteligjenca Artificiale

Enti Shtetëror për Pronësi Industriale morri pjesë në sesionin e tretë të Webinarit të Organizatës Botërore të Pronës Intelektuale (OBPI). Tema ishte "Pronësia Intelektuale dhe Inteligjenca Artificiale".

Webinari u hap nga z. Daren Tang, Drejtor Gjeneral i kësaj organizate.

U diskutua për potencialin e jashtëzakonshëm për zhvillim dhe kontributin e madh në të gjitha fushat që inteligjenca artificiale ka në botë. Kjo është arsyeja pse inteligjenca artificiale ndikon drejtpërdrejt në fushën e Pronësisë  Intelektuale. Bazuar në këto fakte, sistemet ekzistuese të pronësisë intelektuale do të zhvillohen, koncepti i shpikësit do të ripërcaktohet, dhe kategoritë e ndryshme të AI për shpikësit do të identifikohen.04.11.2020


Foto galeria