| | Sitemap | EN | MK
U mbajt Seanca e 10-të e Trupit Koordinues të Pronësisë Intelektuale

Seanca e 10-të e Trupit Koordinues të Pronësisë Intelektuale u mbajt më 13.11.2019. Gjatë takimit, u miratua procesverbali i seancës së nëntë, i mbajtur më 09.10.2019 gjithashtu u diskutua për aktivitetet aktuale dhe të ardhshme të këtij Trupi Koordinues. U shqyrtuan përfundimet e sjellura të takimeve me REACT dhe Oda Amerikane e Tregtisë në Maqedoni, si dhe raportet e paraqitura rishtazi për shkelje të të drejtave të pronësisë intelektuale.15.11.2019


Foto galeria