| | Sitemap | EN | MK
Takim pune me përfaqësuesit e Zyrës Evropiane të Patentave

Më 2 Shtator 2019, një delegacion i Zyrës së Patentave Evropiane të udhëhequr nga z. Simon White - nga Bashkëpunimi IT dhe z. Christoph Browarnyj - nga Bashkëpunimi Evropian bënë një vizitë pune në Zyrën Shtetërore të Pronave Industriale.
Në takimin me delegacionin morrën pjesë punonjës të Entit Shtetëror për Pronësi Industriale të udhëhequr nga Zëvendës Drejtori i Entit, z. Goran Gerasimovski.

Temat e mëposhtme u diskutuan gjatë takimit:

- azhurnimi i projekteve dhe aktiviteteve aktuale në bashkëpunim me EPO në fushën e IT-së
- metodologjia për projektet e ardhshme të bashkëpunimit
- Punëtori e përbashkët për plotësimin e pyetësorit

Në përfundim të takimit u diskutua për hapat e ardhshëm që duhen ndërmarrë për të filluar realizimin e projekteve të përbashkëta që rrjedhin nga Plani Strategjik 2023 i EPOs.03.09.2019


Foto galeria