| | Sitemap | EN | MK
"25 vjet ESHPI - Muaji i PI" - Manastir

Më 11 dhe 12 shtator vazhduan aktivitetet në kuadër të fushatës "25 vjet ESHPI - Muaji i PI", këtë herë Manastir . Një mini seminar për të drejtat e PI u mbajt me përfaqësuesit e komunitetit të biznesit. Në seminar, përveç zëvendës drejtorit të Entit, Z. Goran Gerasimovski dhe këshilltarit shtetëror z. Ali Asani ishte e pranishme edhe kryetarja e komunës së Manastirit, zonja Natasha Petrovska. Zonja Petrovska e mbështeti publikisht kampanjën e ESHPI me njoftim për bashkëpunim direkt me Entin.


Në qendër të Manastirit u vendos stenda në të cilën u shpërndanë materiale promovuese dhe iu përgjigj pyetjeve që u parashtruan nga qytetarët e interesuar e që ishin në një numë të madh.13.09.2018


Foto galeria