| | Sitemap | EN | MK
Lista e përfaqësuësve është azhuruar

Të nderuar përdorues, 

Ju informojmë që lista e përfaqesuesve e cila është e publikuar në web faqen tonë është e azhuruar me 27 Gusht 2018 sipas bazës të të dhënave të përfaqësuesve të Entit për pronësi industriale. 

Lista e përfaqësuesve do të azhurohet çdo muaj me publikimin e buletinit të ESHPI-t. 

Ju felemenderojmë për komentet dhe vërejtjet e juaja. 27.08.2018