| | Sitemap | EN | MK
Delegacioni i Agjencisë për Pronësi Industriale të Republikës së Kosovës në vizit zyrtare në Republikën e Maqedonisë

Drejtori i Entit Shtetëror për Pronësi Industriale, D-r.Safet Emruli, më datë 17 Prill 2018 priti delegacionin e Agjencisë për Pronësi Industriale të Republikës së Kosovës, e kryesuar nga z.Isa Dukaj Drejtori të Përgjithshëm të API-së.


Në takimin që u mbajtë ne zyrat e ESHPI-së u diskutua mbi mënyrat e bashkëpunimit në fushën e pronësisë industriale, me theks të veçant në organizimin e trajnimeve për nevoja të ekzaminimit të objekteve të pronësisë industriale dhe ndihma për anëtarsimin e Republikës së Kosovës ne organizatat  ndërkombëtare të pronësisë industriale. 18.04.2018


Foto galeria