| | Sitemap | EN | MK
Qeveria e Republikës së Maqedonisë miratoi Strategjinë Kombëtare të Pronësisë Industriale

Qeveria e Republikës së Maqedonisë, në sesionin e saj tridhjetë e një të mbajtur më 10/10/2017, miratoi Strategjinë Kombëtare të Pronësisë Industriale 2016-2018 dhe miratoi Planin e Veprimit për zbatimin e Strategjisë Kombëtare të Pronësisë Industriale27.10.2017