| | Sitemap | EN | MK
Komente dhe rekomandime mbi Draft Strategjia Kombëtare për Pronësinë Industriale 2016-2018

Ju njoftojmë se Draft Strategjia Kombëtare për Pronësinë Industriale 2016-2018 është në fazën e miratimit nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë.


Nëse keni komente dhe rekomandime, ende i presim ato dhe dërgoni te personi i kontaktit për marrjen e komenteve dhe rekomandimeve tuaja:


Jetmir Shabani
Email: jetmir@ippo.gov.mk25.08.2017