| | Sitemap | EN | MK
Konferenca përmbyllëse e projektit të binjakëzimit Forcimi i zbatimit të të drejtave të pronësisë intelektuale

Sot, në amfiteatrin e Drejtorisë Doganore, u mbajt konferenca përmbyllëse e projektit të binjakëzimit Forcimi i zbatimit të të drejtave të pronësisë intelektuale.

Projekti i binjakëzimit ka filluar në dhjetor të vitit 2015 dhe është financuar nga Bashkimi Evropian dhe është zbatuar nga Zyra daneze e patentave dhe markave tregëtare në bashkëpunim me Entin Shtetërore për Pronësi Industriale të Republikës së Maqedonisë.

Gjatë realizimit të këtij projekti, nga ekspertë të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, janë realizuar një numër i madh i aktiviteteve që lidhen me të dy komponentët e të projektit, edhe atë Komponenta - 1 Forcimi i kapaciteteve institucionale dhe administrative të Entit Shtetërore për Pronësi Industriale (ESHPI) dhe Komponenta 2 - Forcimi i kapaciteteve të Drejtorisë Doganore në aspektin e përgjegjësive të tyre ligjore.11.07.2017


Foto galeria