| | Sitemap | EN | MK
Projekt-Strategjia Kombëtare për Pronësinë Industriale 2016-2020

Ju njoftojmë se Enti shtetëror për pronësi industriale publikoi në faqen zyrtare Projekt-Strategjinë 2016-2018. Presim komentet dhe rekomandimet tuaja deri në datën 20 shkurt 2017.

Projekt Strategjia u përgatit nga dy ekspertët z. Kostandin Manev dhe  z. Andrea Kushti në bashkëpunim me të gjitha institucionet që janë pjesë e sistemit të të drejtave të pronësisë industriale..

Personi i kontaktit për pritjen e komenteve dhe rekomandimeve tuaja:
Jetmir Shabani
Email: jetmir@ippo.gov.mk

 

Strategjia Nacionale për pronësi industriale 2016-2018

 03.02.2017