| | Sitemap | EN | MK
ESHPI bëhet pjesë e Federated Patent Register

Që nga 4 Maji 2016, Enti shtetëror për pronësi industriale (ESHPI) të Republikës së Maqedonisë të dhënat e saja për patenta i bëri publike në veglën e kërkimit të quajtur Federated Patent Register.

Integrimi i ESHPI-t është rezultat konkret i programës bilaterale për bashkëpunim e menaxhuar nga EPO në bashkëpunim me shtetet e saja anëtare.

Me ESHPI-n në bord, tani ka 12 zyra pjesëmarrëse në Federated Patent Register. Me shtimin e më shumë se 6000 patentave nga ESHPI, Federated Patent Register tani ofron të dhënat bibliografike dhe statusin ligjor të patentave të EPOs të cilat kanë hyrë na fazën nacional post-grant.


Për më shumë informacione klikoni linkun https://register.epo.org/regviewer05.05.2016