| | Sitemap | EN | MK
Eventi që shënoi fillimin e Projektit të Binjakëzimit të BE-së "Forcimi i zbatimit të Drejtave të Pronësisë Intelektuale"

Më 28 janar 2016 u organizua eventi që shënoi fillimin zyrtar të projektit të Binjakëzimit për zbatimin e të Drejtave të Pronësisë Intelektuale (DPI). Këtë manifestim u organizua në ambientet e Delegacionit të BE-së dhe u ndoq nga më shumë se 90 të ftuar. Rëndësia e subjektit tërhequr zyrtarët më të interesuar nga institucione të ndryshme shtetërore. Në këtë event të pranishmit që patën privilegjin të adresohen nga Aivo Orav, Shef i Delegacionit të BE-së, Bekim Neziri, ministri i Ekonomisë, Natasha Radevska Krstevska, Drejtor i Përgjithshëm i Drejtorisë së doganave, Safet Emruli , Drejtor i Entit shtetëror për Pronësi Industriale dhe Keld Nymann Jensen, Zëvendës Drejtori i Përgjithshëm i Zyrës Daneze për Marka dhe Patentave.

Aktiviteti u mbulua nga shumë media lokale dhe kombëtare.28.01.2016


Foto galeria