| | Sitemap | EN | MK
Lajme për Marka tregtare
Australia bëhet pjesë e TMview
Australia bëhet pjesë e TMview

Më 6 Prill të vitit 2020, Zyra për pronësi intelektuale e Australisë (IP Australia) i bashkkohet TMview-së, duke bërë të dhënat e saja për mark.. Lexo më shumë

Publikuar më 06.04.2020
Baza e të dhënave për marka tregtare është azhuruar

  Të nderuar përdorues, Ju informojmë që baza e te dhënave për marka tregtare e publikuar në web faqen tonë është plotësisht e azhuruar .. Lexo më shumë

Publikuar më 18.09.2018
NJOFTIM - ESHPI organizon seminar një ditor me temë "Zhvillimet e fundit në sistemin e Madridit për regjistrimin ndërkombëtar ..."

Enti Shtetëror për Pronësisë Industriale i Republikës së Maqedonisë (ESHPI) në bashkëpunim me Organizatën Botërore të Pronësisë In.. Lexo më shumë

Publikuar më 12.12.2017
ESHPI i Republikës së Maqedonisë bëhet pjesë e TMview
ESHPI i Republikës së Maqedonisë bëhet pjesë e TMview

Më 27 Korrik të vitit 2015, Enti shtetëror për pronësi industriale i Republikës së Maqedonisë të dhënat e saja për marka tregtare i bëri p.. Lexo më shumë

Publikuar më 27.04.2020
ESHPI intogrohet në TMclass
ESHPI intogrohet në TMclass

Prej datës 20 Prill, 2015, Enti shtetëror për pronësi industriale e Republikës së Maqedonisë, Instituti për pronësi intelektuale të Bosnjë dhe .. Lexo më shumë

Publikuar më 20.04.2015