| | Sitemap | EN | MK
Lajme për TKPI
U mbajt seanca e 7-të e Trupit Koordinues për Pronësi Intelektuale

Më 28.04.2022 u mbajt seanca e shtatë e Trupit Koordinues për Pronësi Intelektuale. Në seancë u diskutua për aktivitetet aktuale dhe të ardhshme të organit.. Lexo më shumë

Publikuar më 29.04.2022
U mbajt seanca e 6-të e Trupit Koordinues për Pronësi Intelektuale

Më 1 mars 2022 u mbajt seanca e 6-të e Trupit Koordinues për Pronësi Intelektuale. Në seancë janë shqyrtuar dhe diskutuar parashtresat e dorëzuara në Insp.. Lexo më shumë

Publikuar më 03.03.2022
U mbajt seanca e 4 -të i Trupit Koordinues për Pronësinë Intelektuale

Më 16.07.2021, u mbajt seanca e 4 -të e Trupit Koordinues për Pronësinë Intelektuale në ambientet e Zyrës Shtetërore të Pronësisë Industriale.N&e.. Lexo më shumë

Publikuar më 03.08.2021
U mbajt seance e 3-të e Trupit Koordinues për Pronësi Intelektuale

Më 28.05.2021, u mbajt seance e 3-të e Trupit Koordinues për Pronësi Intelektuale në lokacionin e Entit Shtetëror për Pronësi Industriale. Sesioni u përq&.. Lexo më shumë

Publikuar më 08.06.2021
U mbajt seanca e 2-të e Trupit Koordinues për Pronësi Intelektuale

Më 27 Prill 2021, u mbajt seanca e 2-të e Trupit Koordinues për Pronësinë Intelektuale përmes video konferencës, përmes platformës Microsoft Times. Seanca.. Lexo më shumë

Publikuar më 11.05.2021
U mbajt seanca e parë e Trupit Koordinues për Pronësinë Intelektuale për vitin 2021

Seanca e parë e Trupit Koordinues për Pronësinë Intelektuale me përbërjen e re u mbajt më 25.03.2021 në ambientet e Entit Shtetëror për Pronësi I.. Lexo më shumë

Publikuar më 26.03.2021
Takim pune i Trupit Koordinues për Pronësi Intelektuale

Një takim pune i Trupit Koordinues për Pronësi Intelektuale u mbajt sot në Entin Shtetërorë për Pronësi Industriale, ku morrën pjesë përfaqë.. Lexo më shumë

Publikuar më 14.12.2020
INFORMACION PËR AKTIVITETET E REALIZUARA TË TRUPIT KOORDINUES PËR PRONËSINË INTELEKTUALE

Në kuadër të aktiviteteve të Trupit Koordinues për Pronësi Intelektuale, Inspektorati Shtetëror i Tregut, duke vepruar në bazë të kërkesave t&eum.. Lexo më shumë

Publikuar më 20.12.2019
U mbajt Seanca e 10-të e Trupit Koordinues të Pronësisë Intelektuale

Seanca e 10-të e Trupit Koordinues të Pronësisë Intelektuale u mbajt më 13.11.2019. Gjatë takimit, u miratua procesverbali i seancës së nëntë, i mbajt.. Lexo më shumë

Publikuar më 10.02.2020
Makinova e 40-të e vitit 2019 dhe Ekonova e 17-të e vitit 2019

Zëvendës Drejtori i Entit Shtetëror për Pronësi Industriale, z.Goran Gerasimovski moрri pjesë në hapjen e ekspozitave të këtij viti MAKINOVA & EKONOVA... Lexo më shumë

Publikuar më 10.02.2020
Promovohet bashkëpunimi në luftën kundër produkteve të falsifikuara

Zëvendës Drejtori i Entit Shtetërorë për Pronësi Industriale dhe Kryetari i Trupit Koordinues për Pronësi Intelektuale z. Goran Gerasimovski sot drejtoi evenime.. Lexo më shumë

Publikuar më 07.10.2019
U mbajt seanca e 8-të e TKPI-së

Anëtarët e Trupit Koordinues për Pronësi Intelektuale, Drejtoria Doganore dhe Inspektorati Shtetëror i Tregut më 6 shtator 2019 bashkërisht ndërmorrën aksi.. Lexo më shumë

Publikuar më 07.10.2019
Aktiviteti i TKPI-së për periudhën qershor – gusht 2012

Trupi Koordinues për Pronësi Industriale në periudhën qershor-gusht 2012 realizoi katër aksione të koordinuara mbi 37 persona juridik. Në këto aksione janë.. Lexo më shumë

Publikuar më 22.09.2013
Informatë për shkatërrimin e sendeve me të cilat janë shkelur të drejtat e pronësisë industriale të realizuar në Deponinë Drisla më 26.04.2012

Më 26.04.2012 në Deponinë Drisla u realizua shkatërrimi publik i dhjeti me radhë i gjësendeve të sekuestruara me të cilat ishin shkelur të drejtat e pron&e.. Lexo më shumë

Publikuar më 22.09.2013
Aktiviteti i Trupit koordinues për pronësi industriale për periudhën dhjetor 2011-shkurt 2012

Trupi koordinues për pronësi industriale gjatë periudhës dhjetor 2011-shkurt 2012 ndërmori katër aksione të koordinuara ndaj 28 personave juridik. Në këto .. Lexo më shumë

Publikuar më 22.09.2013
Aktivitetet e Trupit bashkërendues për Pronësi Intelektuale për periudhën shtator-nëntor 2011.

Trupi koordinues për përonësi intelektuale, gjatë periudhës shtatorë-nëntor të vititt 2011, zbatoi gjashtë aksione koordinuese ne 45 persona juridik dhe 4 .. Lexo më shumë

Publikuar më 22.09.2013
Informacione në lidhje me shkatërrimin e mallrave me të cilët u është cënuar e drejta nga pronësia industriale të kryera në deponinë Drislla më 12.12.2011.

nformatë në lidhje me shkatërrimin e sendeve me të cilat ishin të shkelura të drejtat e pronësisë industriale në deponinë Drisla më 12/12/2011Me .. Lexo më shumë

Publikuar më 22.09.2013