| | Sitemap | EN | MK
Për Profesioniste të PI

Profesionistët e pronësisë industriale këtu në këtë faqe mund të gjejnë të gjitha linqet në një rrugë të shkurtë.

Patenta

Marka tregtare

Dizenjo industriale

Ligji për pronësi industriale

Formularët për Patenta

Buletini zyrtar

 

Baza të të dhënave

Baza e Patentave për kërkim

Espacenet

 

Linqe

EPO

WIPO

 

 

 

Ligji për pronësi industriale

Formularë për Marka tregtare

Buletini zyrtar

 

Baza të të dhënave

Baza për Marka tregtare për kërkim

TMView

TMClass

Global Brand Database

Romarin

 

Linqe

EUIPO

WIPO

 

 

 

Ligji për pronësi industriale

Formularë për Dizenjo industriale

Buletini zyrtar

 

 Baza të të dhënave

Baza për Dizenjo industriale për kërkim

DesignView

DesignClass

Global Design Database

 

Linqe

EUIPO

WIPO

 

 

 


Publikuar më 13.09.2018