| | Sitemap | EN | SQ
Пребарувај во нашите бази

Пребарувањето во нашите бази е отворено и бесплатно за сите. Ова услуга дава пристап до податоци од јавен карактер за патенти, трговски марки и индустриски дизајн, значи за права на индустриска сопственост во Република Македонија.

Од само едно поле вие може да дојдете до информација кој е носител, или подносител на трговска марка, патент или дизајн, влкучувајќи илустрација, законски статус и податоци како промена на статус или плаќање на трошоци. Ова алатка ви дава можност да ги зачувате резултатите од пребарувањето и да ги експортирате на  pdf, excel,  или word документ за понатамошна анализа.

КАКО ДА ПРЕБАРУВАТЕ

За да пребарувате во нашата база на податоци треба на насловната страна, или на другите страни кои од нивна десна страна имат листа на линкови за бази на податоци и кликнете во една од нив која вас ви треба. Во одредените полиња ставите ги вашите зборови како параметри за пребарување и кликнете го копчето Search. Во листата на резултати кликнете копчето View за детален преглед на предметот.

ДИРЕКТНИ ЛИНКОВИ

 

 

Објавено на 03.09.2013