| | Sitemap | EN | SQ
Категоризирано по "2014" година
<h4 style="text-align: center;">"ДА УЧИМЕ ОД МИНАТОТО, ДА СОЗДАВАМЕ ЗА ИНДНИНАТА"</h4>
<p><span style="text-align: justify;">Оваа публикација е преведена и репродуцирана со дозвола од Светската&nbsp;</span><span style="text-align: justify;">организација за интелектуална сопственост (WIPO) која е сопственик на&nbsp;</span><span style="text-align: justify;">авторското право, а врз основа на оригиналната верзија на англиски јазик.&nbsp;</span><span style="text-align: justify;">Секретаријатот на WIPO не презема никаква финансиска или општа одговорност&nbsp;</span><span style="text-align: justify;">во однос на преводот или на трансформацијата на публикацијата.</span></p>
УМЕТНОСТА И АВТОРСКОТ ПРАВО

"ДА УЧИМЕ ОД МИНАТОТО, ДА СОЗДАВАМЕ ЗА ИНДНИНАТА" Оваа публикација е преведена и репродуцирана со дозвола од Светската организација за интелектуална сопственост (WIPO) која е сопственик на ..

Објавено на 29.01.2014 Превземи
<h3 style="text-align: center;">"ДА УЧИМЕ ДО МИНАТОТО, ДА ЈА СОЗДАВАМЕ ИДНИНАТА"</h3>
<p style="text-align: justify;">Оваа публикација е преведена и репродуцирана со дозвола од Светската&nbsp;организација за интелектуална сопственост (WIPO) која е сопственик на&nbsp;авторското право, а врз основа на оригиналната верзија на англиски јазик.&nbsp;Секретаријатот на WIPO не презема никаква финансиска или општа одговорност&nbsp;во однос на преводот или на трансформацијата на публикацијата.</p>
ПРОНАЈДОЦИ И ПАТЕНТИ

"ДА УЧИМЕ ДО МИНАТОТО, ДА ЈА СОЗДАВАМЕ ИДНИНАТА" Оваа публикација е преведена и репродуцирана со дозвола од Светската организација за интелектуална сопственост (WIPO) која е сопственик на а..

Објавено на 29.01.2014 Превземи