| | Sitemap | EN | SQ
ПРОНАЈДОЦИ И ПАТЕНТИ
<h3 style="text-align: center;">"ДА УЧИМЕ ДО МИНАТОТО, ДА ЈА СОЗДАВАМЕ ИДНИНАТА"</h3>
<p style="text-align: justify;">Оваа публикација е преведена и репродуцирана со дозвола од Светската&nbsp;организација за интелектуална сопственост (WIPO) која е сопственик на&nbsp;авторското право, а врз основа на оригиналната верзија на англиски јазик.&nbsp;Секретаријатот на WIPO не презема никаква финансиска или општа одговорност&nbsp;во однос на преводот или на трансформацијата на публикацијата.</p>
ПРОНАЈДОЦИ И ПАТЕНТИ

"ДА УЧИМЕ ДО МИНАТОТО, ДА ЈА СОЗДАВАМЕ ИДНИНАТА" Оваа публикација е преведена и репродуцирана со дозвола од Светската организација за интелектуална сопственост (WIPO) која е сопственик на авторското право, а врз основа на оригиналната верзија на англиски јазик. Секретаријатот на WIPO не презема никаква финансиска или општа одговорност во однос на преводот или на трансформацијата на публикацијата.

Објавено на 29.01.2014 Превземи