| | Sitemap | EN | SQ
УМЕТНОСТА И АВТОРСКОТ ПРАВО
<h4 style="text-align: center;">"ДА УЧИМЕ ОД МИНАТОТО, ДА СОЗДАВАМЕ ЗА ИНДНИНАТА"</h4>
<p><span style="text-align: justify;">Оваа публикација е преведена и репродуцирана со дозвола од Светската&nbsp;</span><span style="text-align: justify;">организација за интелектуална сопственост (WIPO) која е сопственик на&nbsp;</span><span style="text-align: justify;">авторското право, а врз основа на оригиналната верзија на англиски јазик.&nbsp;</span><span style="text-align: justify;">Секретаријатот на WIPO не презема никаква финансиска или општа одговорност&nbsp;</span><span style="text-align: justify;">во однос на преводот или на трансформацијата на публикацијата.</span></p>
УМЕТНОСТА И АВТОРСКОТ ПРАВО

"ДА УЧИМЕ ОД МИНАТОТО, ДА СОЗДАВАМЕ ЗА ИНДНИНАТА" Оваа публикација е преведена и репродуцирана со дозвола од Светската организација за интелектуална сопственост (WIPO) која е сопственик на авторското право, а врз основа на оригиналната верзија на англиски јазик. Секретаријатот на WIPO не презема никаква финансиска или општа одговорност во однос на преводот или на трансформацијата на публикацијата.

Објавено на 29.01.2014 Превземи