| | Sitemap | EN | SQ
Информации од јавен карактер
Информации од јавен карактер

Имателот на информации е должен да ја информира јавноста преку својата интернет страница со објавување на: - Основни податоци за контакт со службеното лице за посредување со информации- Податоци од надлежности кои ги извршува институцијата, односно ..

Објавено на 28.12.2021 Превземи