| | Sitemap | EN | SQ
Како се заштитува одреден жиг надвор од Република Македонија? Со поднесување на апликација до соодветниот уред за заштита на индустриска сопственост на определена земја. со меѓународна апликација за жиг, поднесена во ДЗИС, која врз база на Мадридскиот Договор ќе биде препратена до WIPO.

Објавено на: 06.09.2013