| | Sitemap | EN | SQ
Каде може да се поднесе апликација за заштита на жиг? Апликациите се поднесуваат во Заводот за Индустриска Сопственост (ДЗИС).

Објавено на: 06.09.2013