| | Sitemap | EN | SQ
Дали одреден жиг е слободен? Пред да почне да се користи одреден жиг, многу е важно да се утврди дали тој е слободен. Ова е најчест случај, освен кога жиг односно некоја сличeн на него, е веќе регистриран од страна на друго лице или странка. Сите регисрации и апликации за заштитен знак во Република Македонија се заведени во базата на ДЗИС, врз основа на што Заводот издава информации на сите заитересирани странки, дали за одреден жиг е поднесена апликација или пак тој е веќе регистрирана во Република Македонија за производи, или услуги за кои што е наменет.

Објавено на: 06.09.2013