| | Sitemap | EN | SQ
Кои права ги има носителот на заштитен жиг? Ексклузивните права врз одреден жиг му овозможуваат на носителот да го користи за производи или услуги за кои е регистриран, при реклама или во печатот, како и право за давање дозвола за користење на трети лица (лиценца).

Објавено на: 06.09.2013