| | Sitemap | EN | SQ
Кој може да регистрира ознака на потеклото? Барањето може да биде поднесено од страна на државен орган, локален административен орган или производителот.

Објавено на: 06.09.2013