| | Sitemap | EN | SQ
Кое е времетраењето на патентната заштита? За признат патент е 20 години.

Објавено на: 06.09.2013