| | Sitemap | EN | SQ
Која е процедурата за одобрување на правото за употреба на ознака на потеклото? Процедурата за одобрување на правото за употреба на ознаката за потекло започнува со барање од правното или физичкото лице. Процедурата е одредена со: Законот за индустриска сопственост (Службен весник на Република Македонија бр 42/93 од 15.07.1993); Регулатива за процедура за признавање на ознака за потекло, и Процедурата за признавање на правото за употреба на ознаката за потекло Службен весник на Република Македонија бр. 24/98 од 28.05.1998.

Објавено на: 06.09.2013