| | Sitemap | EN | SQ
Каде се поднесува барање за добивање ознака на потеклото? Во Државниот Завод за Индустриска Сопственост (ДЗИС).

Објавено на: 06.09.2013