| | Sitemap | EN | SQ
Како да се добие заштита на идустриски дизајн во странство врз база на пријава поднесена во Македонија? Со пријава за индустриски дизајн до уред за заштита на индустриска сопственост од соодветната држава. Со пријава за меѓународен индустриски дизајн која врз база на Хашкиот договор се поднесува до WIPO.

Објавено на: 06.09.2013