| | Sitemap | EN | SQ
Колку изнесува времетраењето на заштита на индустриски дизајн? Времетраењето е 10 години од моментот на поднесување на пријавата за заштита на индустриски дизајн.

Објавено на: 06.09.2013